Keo hạt dán mút xốp FT-1173

Mô tả:
Mã hàng hoá:          FT- 1173

Nhà sản xuất:          Taiwan
Màu sắc:                 Trắng trong suốt
Thời gian chờ:          ~ 20 giây
Thời gian khô:          ~ 10 giây
Nhiệt độ hóa mềm:   75 ~ 83 +/- 5 °C
Nhiệt độ nóng chảy: 140-170°C

CÔNG DỤNG
- Dán mép sách
- Dán mút xốp v.v..

Liên hệ để có giá tốt nhất
Sản phẩm cùng loại